Entitiy Framework Hakkında Notlar

  • Entity data model(EDM), uygulamanız ile veri deponuz arasındaki bir köprü olarak nitelendirilebilir
  • EDM size gerçek database şeması ile çalışmak yerine verinizin kavramsal(conceptual) görünüşü ile çalışmanızı sağlar.
  • Entity Framework tarafından sağlanan .NET API‘leri data store(veri deposu) ile olan işlerinizde(transaction) EDM yi kullanır, bu işler veriyi çekme ya da yazma olabilir.
  • EDM tarafından tanımlanan nesneleri kullanabilmemiz için Entity Frameworkaraçları modele göre sınıflar oluşturur.

Advertisements